Tìm kiếm tin tức

Hướng dẫn triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019
Ngày cập nhật 25/03/2019

Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh; 

Ngày 25/3/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 325/SNV-CCHC về việc hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo đó, đối tượng được đánh giá, xếp loại trong năm 2019 là tất cả các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

Về thời gian gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng:

- Đối với đánh giá quý I, hồ sơ gửi trước ngày 05/4/2019.

- Đối với đánh giá quý II, hồ sơ gửi trước ngày 05/7/2019.

- Đối với đánh giá quý III, hồ sơ gửi trước ngày 05/10/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019, hồ sơ gửi trước ngày 10/11/2019.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm./.

Trần Phương

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 67 khách