Tìm kiếm tin tức

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/03/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,  mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Sở Nội vụ tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai nhân rộng việc xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã ở 152/152 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đảm bảo hoàn thành trong năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 59 khách