Tìm kiếm tin tức

06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/03/2019

Ngày 24/12/2018, UBND tnh ban hành Quyếđịnh s 2989/QĐ-UBND và 2992/QĐ-UBND v công b danh mc th tc hành chính mi ban hành trong lĩnh vc thy li thuc thm quyn gii quyết ca UBND cp huyn và cp xã. 

Theo đó, có 04 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đó là thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước; thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm: thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 19 khách