Tìm kiếm tin tức

Công bố kết quả đánh giá đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2019

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018.

 

Sáng ngày 02/01/2019, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018. 

(chi tiết có File Quyết định đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 32 khách