Tìm kiếm tin tức

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Ngày cập nhật 19/11/2018

Trên cơ sở kết quả rà soát, hệ thống hóa và đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 19 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Theo đó, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đã được chuẩn hóa theo 01 Danh mục thống nhất, thuận tiện cho việc cập nhật, theo dõi và thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh (thay thế các Quyết định số: 3106/QĐ-UBND ngày 06/12/2016, 2245/QĐ-UBND ngày 28/9/2017, 2315/QĐ-UBND ngày 06/10/2017, 843/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh).

DƯỚI ĐÂY LÀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KÈM THEO (xem chi tiết tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 60 khách