Tìm kiếm tin tức

Thông báo về chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 16/11/2018

Ngày 15  tháng  11 năm 2018, Hội đồng thẩm định tỉnh đã ban hành Thông báo số 1353 /TB-HĐTĐ về việc chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018.

Có Thông báo và hướng dẫn kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Minh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 33 khách