Tìm kiếm tin tức

Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Hướng dẫn nộp tài liệu kiển chứng về đánh giá, xếp loại công tác CCHC 2018
Ngày cập nhật 27/10/2018

Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố năm 2018 (theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Nội vụ đã tham mưu dự thảo Hướng dẫn cung cấp tài liệu kiểm chứng về việc tự đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2018.

 Ngày 25/10/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1219/SNV-CCHC gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố đề nghị tham gia góp ý dự thảo.

Để có cơ sở triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố năm 2018; Kính đề nghị các đơn vị, địa phương có văn bản góp ý gửi về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2018 hoặc qua Email: ntyhai.snv@thuathienhue.gov.vn

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 31 khách