Tìm kiếm tin tức

Đôn đốc triển khai Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã
Ngày cập nhật 23/08/2018
Khai trương một cửa hiện đại phường Thuận Lộc

Ngày 23/8/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 947/SNV-CCHC về việc đôn đốc triển khai Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã

 

   Thực hiện theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết (TN&TKQ) quả hiện đại của UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);

    Đến nay tỉnh đã có 6/20 xã, phường điểm khai trương theo đúng Kế hoạch (gồm: Xã Lộc Bổn, xã Vinh Hiền thuộc huyện Phú Lộc; phường Thủy Dương, xã Phú Sơn thuộc thị xã Hương Thủy; xã A Ngo thuộc huyện A Lưới và phường Thuận Lộc thuộc thành phố Huế);

   Để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã, Sở Nội vụ kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã trước khi khai trương phải đảm bảo các yêu cầu:

   1. Trang thiết bị hiện đại đảm bảo theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của UBND tỉnh;

   2. Phần mềm được kết nối mạng và liên thông lên Trung tâm hành chính công cấp huyện và tỉnh;

   3. Lãnh đạo UBND cấp xã, các công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ nắm vững và thường xuyên thực hiện các thao tác trên phần mềm gồm:

   + Thiết lập các quy trình xử lý dịch vụ công;

   + Thực hiện các bước tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên phần mềm (Tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức; số hóa hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, trả kết quả hồ sơ; theo dõi hồ sơ).

(Có File Công văn kèm theo)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 15 khách