Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả đánh giá chi tiết công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022
Ngày cập nhật 04/01/2023

Ngày 03/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

 

Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 14/TB-SNV ngày 04/01/2023 về kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các cơ quan, địa phương năm 2022 (có bảng tổng hợp và bảng chi tiết kèm theo). Điểm đánh giá chi tiết và nhận xét của Hội đồng thẩm định đối với từng tiêu chí của từng cơ quan, địa phương được công bố trên phần mềm đánh giá cải cách hành chính tại địa chỉ: http:/danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn.

Sở Nội vụ kính thông báo để các cơ quan, địa phương biết./.

 

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 432 khách