Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2022
Ngày cập nhật 19/04/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; để có cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2022 đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, sáng ngày 15/4/2022, Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến lần cuối vào dự thảo Bộ tiêu chí để tổng hợp, hoàn chỉnh đảm bảo tính hợp lý, khả thi khi đưa vào đánh giá cuối năm đối với các đơn vị, địa phương.

 

Theo đó, để chuẩn bị cho công tác đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị tham gia thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh xây dựng lại Bộ tiêu chí đánh giá mới thay thế Bộ tiêu chí đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh, lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Sau khi tiếp thu, hoàn chỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị để tiếp tục lắng nghe thêm các nội dung góp ý của các đơn vị, địa phương để hoàn thiện Bộ tiêu chí trình UBND tỉnh ban hành.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng thẩm định gồm: đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Về đại biểu tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham gia của đại diện các đơn vị, địa phương, tập trung vào các tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và đảm bảo thuận tiện khi triển khai thực hiện tự đánh giá, hướng đến tính chính xác, công bằng cho các đơn vị, địa phương.

Sau khi tiếp thu tất cả các ý kiến tham gia tại Hội nghị, các đồng chí chủ trì Hội nghị đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ của các đơn vị, địa phương; đồng thời, đã có giải trình cụ thể đối với các nhóm vấn đề đặt ra và xin hứa sẽ tiếp thu hợp lý để tổng hợp, hoàn chỉnh Bộ tiêu chí trình UBND tỉnh theo quy định và đưa vào triển khai đánh giá hiệu quả, sát với thực tiễn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Phương

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 105 khách