Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thừa Thiên Huế công bố kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã năm 2021
Ngày cập nhật 20/01/2022

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra sáng ngày 06/01/2022, UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 về kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2021. Đây là năm thứ 7 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với các cơ quan cấp sở và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong việc đẩy mạnh CCHC, hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong năm 2021, công tác CCHC tiếp tục được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định công tác CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh là Chương trình trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, công tác CCHC ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tổ chức triển khai một cách tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc rà soát và ban hành lại bộ TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng tiếp nhận TTHC trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Kết quả cụ thể trong năm 2021, đối với cấp sở có 01 đơn vị xếp loại Xuất sắc, 14 đơn vị xếp loại Tốt và 06 đơn vị xếp loại Khá, không có cơ quan xếp loại Trung bình; trong đó, Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu với số điểm đánh giá là 97,69 điểm, đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng là Sở Tư pháp với 87,19 điểm, Sở Công Thương xếp thứ 03 với 85,80 điểm. Đối với UBND cấp huyện, thị xã Hương Trà dẫn đầu với 87,17 điểm, thành phố Huế xếp thứ 02 với 84,19 điểm, huyện Nam Đông xếp thứ 03 với 83,85 điểm. Điểm nổi bật đối với 09 đơn vị cấp huyện xếp hạng trong năm 2021 là 100% đơn vị đều có xếp loại Tốt.

Đối với UBND cấp xã, ngày 14/01/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 46/TB-SNV về kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, việc đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện công tác CCHC của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh. Đây là năm đầu tiên tỉnh thực hiện đánh giá công tác CCHC đối với cấp xã thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh theo một Bộ tiêu chí chung và được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

Năm 2021 có 136/141 đơn vị cấp xã tham gia việc đánh giá chỉ số CCHC (do có 05 đơn vị mới thực hiện sáp nhập địa giới hành chính nên chưa thực hiện đánh giá). Kết quả tổng hợp có 09 đơn vị xếp loại Xuất sắc, 62, đơn vị xếp loại Tốt, 41 đơn vị xếp loại Khá và 24 đơn vị xếp loại Trung bình.

Có thể nói, từ việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện cải cách hành chính ngày một hoàn thiện hơn./.

Trần Phương 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 255 khách