Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2021
Ngày cập nhật 10/01/2022
Kết quả CCHC năm 2021

   Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh đã ban hành Thông báo số 24/TB-SNV kết quả đánh giá chi tiết công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

   Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021;

   Sở Nội vụ thông báo kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các cơ quan, địa phương năm 2021 (có bảng tổng hợp và bảng chi tiết kèm theo). Điểm đánh giá chi tiết và nhận xét của Hội đồng thẩm định đối với từng tiêu chí của từng cơ quan, địa phương được công bố trên phần mềm đánh giá cải cách hành chính tại địa chỉ: http:/danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn.

   Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, địa phương biết.

(Chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 325 khách