Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chấm điểm, thẩm định công tác CCHC UBND cấp xã năm 2021
Ngày cập nhật 17/11/2021
Thông báo chấm CCHC cấp xã

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh đã ban hành Thông báo số 1464/TB-SNV về chấm điểm, thẩm định công tác cải cách hành chính UBND cấp xã năm 2021 trên địa bàn tỉnh

 

 

   Thực hiện Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã); Sở Nội vụ thông báo về việc chấm điểm, thẩm định công tác CCHC cấp xã năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Hội đồng thẩm định cấp huyện

Các đơn vị cấp xã được thẩm định

 
 

1

Hội đồng thẩm định thành phố Huế

Thẩm định cho các xã, phường thuộc thị xã Hương Trà

 
 

2

Hội đồng thẩm định thị xã Hương Trà

Thẩm định cho các xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền

 
 

3

Hội đồng thẩm định huyện Quảng Điền

Thẩm định cho các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền

 
 

4

Hội đồng thẩm định huyện Phong Điền

Thẩm định cho các xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới

 
 

5

Hội đồng thẩm định huyện A Lưới

Thẩm định cho các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đông

 
 

6

Hội đồng thẩm định huyện Nam Đông

Thẩm định cho các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc

 
 

7

Hội đồng thẩm định huyện Phú Lộc

Thẩm định cho các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang

 
 

8

Hội đồng thẩm định huyện Phú Vang

Thẩm định cho các xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy

 
 

9

Hội đồng thẩm định thị xã Hương Thủy

Thẩm định cho các xã, phường thuộc thành phố Huế

 
 

   - Thời gian thẩm định lần đầu từ 8 giờ ngày 16/11/2021 đến 17 giờ ngày 26/11/2021. Hết thời gian quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

   - Thời gian thẩm định bổ sung sẽ được Sở Nội vụ thông báo qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của Chủ tịch Hội đồng thẩm định và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ kính đề nghị Hội đồng thẩm định cấp huyện thực hiện chấm điểm, thẩm định kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 249 khách