Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020
Ngày cập nhật 04/03/2020

Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, ngày 03/3/2020, Sở Nội vụ đã có Công văn số 223/SNV-CCHC về việc hướng dẫn công tác tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ văn bản và các Phụ lục hướng dẫn kèm theo để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo chất lượng.

Thông tin chi tiết xem tại các file đính kèm bên dưới./.

Trần Phương

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 410 khách