Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp huyện và các sở, ban, ngành năm 2019
Ngày cập nhật 31/01/2020
Báo cáo CCHC năm 2019

   Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Báo cáo số 83/BC-SNV Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019

   Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh: Số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 về ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; số 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về sửa đổi một số điều của quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017; UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổ chức, triển khai thực hiện việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019, kết quả cụ thể như sau:

(Chi tiết có file kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 541 khách