Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2019
Ngày cập nhật 16/01/2020
Kết quả CCHC 2019

   Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 56/SNV-CCHC về việc thông báo chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại  công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2019

   Thực hiện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố (theo các Quyết định của UBND tỉnh Số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 và số 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2019);  

   Sở Nội vụ thông báo điểm thẩm định chi tiết đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã (có phụ lục kèm theo).

(Chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 464 khách