Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công văn góp ý hướng dẫn chấm điểm CCHC cấp xã
Ngày cập nhật 16/01/2020
Công văn góp ý

   Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 55/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý hướng dẫn chấm điểm cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn

   Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn. Để triển khai quyết định, Sở Nội vụ đã Dự thảo hướng dẫn về tài liệu kiểm chứng và cách chấm điểm đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần        (nội dung đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ);

   Sở Nội vụ kính đề nghị các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn về tài liệu kiểm chứng, cách chấm điểm và gửi về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2020 (theo đường bưu điện hoặc qua Email: dhdung.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, ban hành hướng dẫn.

(Chi tiết có file đính kèm)     

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 527 khách