Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định 2637 ngày 28/10/2019 sửa đổi Quyết định 2642
Ngày cập nhật 30/10/2019

   Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 418 khách