Tìm kiếm tin tức

Tài liệu phục vụ Hội nghị ngày 10/10/2019, về CCHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Ngày cập nhật 08/10/2019
Góp ý Dự thảo

   Ngày 04 tháng 10 năm 2019, Sở Nội vụ có ban hành Giấy mời số 1303/GM-SNV về việc dự Hội nghị góp ý các dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

  Tài liệu phụ vụ Hội nghị, gồm 02 Dự thảo Quyết định sau:

   1. Quyết định Ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

   2. Quyết định Ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.685.159
Truy cập hiện tại 118 khách