Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Trên cơ sở kết quả rà soát, hệ thống hóa và đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 19 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn...
Ngày 15  tháng  11 năm 2018, Hội đồng thẩm định tỉnh đã ban hành Thông báo số 1353 /TB-HĐTĐ về việc chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018. Có Thông báo...
Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố năm 2018 (theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh...
Ngày 23/8/2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 947/SNV-CCHC về việc đôn đốc triển khai Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã  
   Ngày 6/8/2018, Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra theo Thông báo số 864/TB-SNV về việc thực hiện và triển khai Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại tại UBND thị trấn A Lưới và UBND xã...
  Theo lộ trình Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã; Sở Nội vụ công bố khai trương hoạt động và một số hình ảnh Lễ Khai trương xã điểm của huyện Phú Lộc...
Ngày 01/8/2018, tại Hội trường UBND tỉnh đã diễn ra cuộc họp trực tuyến chuyên đề tháng 7/2018 với chủ đề "Nâng cao chất lượng, kỷ luật, kỷ cương của cơ quan hành chính nhà nước", do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trí
   Ngày 06/7/2018, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tổ chức Hội nghị triển...
Thực hiện Thông báo số 111/TB-UBND ngày 05/5/2018 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền nhằm hướng tới xây dựng chính quyền phục...
Sáng ngày 09/6, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đã được khai trương và chính thức đi vào hoạt động. Tham dự Lễ khai trương có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.324.352
Truy cập hiện tại 21 khách