Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách Hành chính
Sáng ngày 03/1, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2024, UBND tỉnh đã Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính...
Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1580/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2023
Sáng ngày 25/05, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và...
     Ngày 13/5/2023, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểm công tác CCHC năm 2023 đã ký ban hành Quyết định số 74/QĐ-BTCHT về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành...
   Ngày 26/4/2023, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 64/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế    
   Ngày 26/4/2023, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 66/KH-BCĐCCHC hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2023
   Ngày 26/4/2023, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 65/QĐ-BCĐCCHC về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế  
   Ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính  giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.074.291
Truy cập hiện tại 51 khách