Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách Hành chính
Triển khai thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành...
Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 303/SNV-CCHC đề nghị góp ý ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn
Tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra sáng ngày 06/01/2022, UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 về kết quả đánh giá, xếp loại công tác...
   Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 46/TB-SNV Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm...
   Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh đã ban hành Thông báo số 24/TB-SNV kết quả đánh giá chi tiết công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các...
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021.NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.871.118
Truy cập hiện tại 413 khách