Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Ngày 13 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm...

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

Chiều 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2989/QĐ-UBND và 2992/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã. 
Ngày 27 tháng 2 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 483/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tạiTrung...
         Ngày 02 tháng 01  năm 2019, UBND phường Hương Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-UBND về  Cải cách hành chính năm 2019 của phường Hương Xuân.
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân...
Trên cơ sở kết quả rà soát, hệ thống hóa và đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 19 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn...
Ngày 15  tháng  11 năm 2018, Hội đồng thẩm định tỉnh đã ban hành Thông báo số 1353 /TB-HĐTĐ về việc chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018. Có Thông báo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 151 khách