Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách Hành chính
Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1580/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2023
Sáng ngày 25/05, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và...
     Ngày 13/5/2023, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểm công tác CCHC năm 2023 đã ký ban hành Quyết định số 74/QĐ-BTCHT về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành...
   Ngày 26/4/2023, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 64/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế    
   Ngày 26/4/2023, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 66/KH-BCĐCCHC hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2023
   Ngày 26/4/2023, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 65/QĐ-BCĐCCHC về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế  
   Ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính  giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức ...
Ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.045.241
Truy cập hiện tại 37 khách