Tìm kiếm tin tức

Cải cách Hành chính
Chiều ngày 18/6/2020, UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, đề xuất các nhiệm vụ CCHC nước giai đoạn 2021-2030. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMT...
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị...
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, ngày 03/3/2020, Sở Nội vụ đã có Công văn số 223/SNV-CCHC về việc hướng dẫn công tác tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa...
   Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Báo cáo số 83/BC-SNV Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các...
   Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Báo cáo số 82/BC-SNV Điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019  
   Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 56/SNV-CCHC về việc thông báo chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại  công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND...
   Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 55/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý hướng dẫn chấm điểm cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn
   Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 03/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh,...
   CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ: Tổng kết tình hình triển khai, hoạt động Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
   Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Báo cáo số 347/BC-UBND về việc tổng kết tình hình triển khai, thực hiện Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 10 khách