Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị...
   Ngày 04 tháng 10 năm 2019, Sở Nội vụ có ban hành Giấy mời số 1303/GM-SNV về việc dự Hội nghị góp ý các dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và...
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 2376/QĐ-UBND
Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 1033 /SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn.
Sở Nội vụ ban hành Công văn số 987/SNV-CCHC ngày 06/8/2019 V/v đề nghị góp ý điều chỉnh sửa đổi quyết định đánh giá, xếp loại công tác CCHC
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị...
Sau khi Sở Nội vụ ban hành Công văn số 729/SNV-CCHC ngày 20/6/2019 về việc hướng dẫn triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019, có 06 đơn vị đề nghị thẩm định bổ sung kết quả hoạt động quý I/2019. Hội...
Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC) có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,...
   Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020
Trên cơ sở kết quả thẩm định đã thông báo và ý kiến phản ánh của một số cơ quan, đơn vị, sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng thẩm định về việc xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan đến quá trình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.435.775
Truy cập hiện tại 28 khách