Tìm kiếm tin tức

Bầu cử QH khóa XV
Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia - Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.  
Ngày 25/4/2021, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ký ban hành Công bố số 50/CB-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành 14 Quyết định để thành lập 03 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 14 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, mới đây, Hội đồng Dân tộc phối hợp với Ủy ban Dân tộc...
Ngày 03/3/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các...
Chiều ngày 03/03/2021, tại Phiên họp lần thứ 3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Văn Túy cho biết, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương và địa phương đã được tổ chức đảm bảo đúng thành phần, kịp tiến độ thời...
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội quyết định vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/01/2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu. TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng ĐBQH nhiều nhất, dự kiến có 30 đại biểu. Tiếp theo là Hà...
Ngày 26/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 15/NQ-UBBC về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên...
Tại phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 248 khách