Tìm kiếm tin tức

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ngày cập nhật 03/06/2021

Ngày 03/6/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 85/NQ-UBBC về việc xác định tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã Quyết nghị: Xác nhận 51 (năm mươi mốt) ông, bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỦ TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Đơn vị bầu cử số 01 (Gồm 15 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Phong Điền)

1. Ông HOÀNG VĂN NHÂN

2. Ông NGUYỄN TẤN TRỌNG

3. Ông NGUYỄN ĐẠI VUI

4. Ông VÕ VĂN VUI

II. Đơn vị bầu cử số 02 (Gồm 10 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quảng Điền)

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

2. Ông HOÀNG ĐĂNG KHOA

3. Ông HOÀNG PHÚ

4. Ông TRẦN QUỐC THẮNG

III. Đơn vị bầu cử số 03 (Gồm 07 phường và 08 xã thuộc thị xã Hương Trà)

1. Ông HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

2. Bà DƯƠNG THỊ THU TRUYỀN

3. Ông HÀ VĂN TUẤN

4. Ông NGUYỄN TÀI TUỆ

5. Ông NGUYỄN THANH XUÂN

IV. Đơn vị bầu cử số 04 (Gồm 07 phường của thành phố Huế: Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa, Tây Lộc, Phú Thuận, Kim Long, Hương Long).

1. Ông PHAN THIÊN ĐỊNH

2. Ông PHAN THANH HẢI

3. Ông NGUYỄN TÂN

4. Ông LÊ NGỌC THANH

V. Đơn vị bầu cử số 05 (Gồm 07 phường của thành phố Huế: Phú Hòa, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp, An Hòa, Hương Sơ).

1. Ông LÊ VIẾT BẮC

2. Ông HOÀNG HẢI MINH

3. Ông NGUYỄN ĐẠI VIÊN

VI. Đơn vị bầu cử số 06 (Gồm 07 phường của thành phố Huế: Vỹ Dạ, An Cựu, Phú Nhuận, Phú Hội, Xuân Phú, An Đông, An Tây).

1. Ông NGUYỄN THANH BÌNH

2. Ông HUỲNH VĂN CHƯƠNG

3. Bà PHAN MINH NGUYỆT

4. Ông VÕ LÊ NHẬT

VII. Đơn vị bầu cử số 07 (Gồm 06 phường của thành phố Huế: Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Thủy Biều, Thủy Xuân).

1. Ông HOÀNG TRỌNG BỬU

2. Ông NGUYỄN ĐÌNH CẤU (HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ PHƯỚC)

3. Ông HOÀNG KHÁNH HÙNG

VIII. Đơn vị bầu cử số 08 (Gồm 09 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Vang: Các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh Xuân, Vinh An, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương và thị trấn Thuận An).

1. Ông NGUYỄN ANH DŨNG

2. Ông LÊ MINH NHÂN

3. Bà PHẠM THỊ ÁI NHI

4. Ông NGUYỄN CHÍ TÀI

IX. Đơn vị bầu cử số 09 (Gồm 08 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Vang: Các xã Phú An, Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú Xuân, Vinh Hà, Phú Gia và thị trấn Phú Đa).

1. Ông LÊ TRƯỜNG LƯU

2. Bà HỒ NHẬT TÂN

3. Ông LA PHÚC THÀNH

X. Đơn vị bầu cử số 10 (Gồm 05 phường và 07 xã thuộc thị xã Hương Thủy).

1. Ông TRẦN LƯU QUỐC DOÃN

2. Ông TRẦN ĐỨC MINH

3. Ông LÊ NGỌC SƠN

4. Ông NGUYỄN VĂN THẠNH

5. Ông NGUYỄN QUANG TUẤN

XI. Đơn vị bầu cử số 11 (Gồm 07 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Lộc: Các xã Lộc Trì, Lộc Điền, Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Bổn, Lộc Hòa, Xuân Lộc và thị trấn Phú Lộc).

1. Ông TRẦN GIA CÔNG

2. Ông ĐẶNG NGỌC TRÂN

3. Bà NGUYỄN THỊ ÁI VÂN

XII. Đơn vị bầu cử số 12 (Gồm 08 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Lộc: Các xã Giang Hải, Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, Lộc Tiến, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Bình và thị trấn Lăng Cô).

1. Bà TRẦN THỊ KIM LOAN

2. Ông NGUYỄN VĂN MẠNH

3. Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

XIII. Đơn vị bầu cử số 13 (Gồm 09 xã và 01 thị trấn của huyện Nam Đông).

1. Ông TRƯƠNG CÔNG HÂN

2. Bà LÊ THỊ THU HƯƠNG

3. Ông NGUYỄN THANH TUẤN

XIV. Đơn vị bầu cử số 14 (Gồm 17 xã và 01 thị trấn của huyện A Lưới).

1. Ông PHẠM VĂN LÂM (PHẠM TÙNG LÂM)

2. Ông PHAN QUÝ PHƯƠNG

3. Ông HỒ XUÂN TRĂNG

(Xem cụ thể Nghị quyết ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Ủy ban bầu cử tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.736.857
Truy cập hiện tại 166 khách