Tìm kiếm tin tức

Công bố danh sách chính thứ 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 29/04/2021

Ngày 25/4/2021, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ký ban hành Công bố số 50/CB-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, đã công bố danh sách 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 14 đơn vị bầu cử như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 01: Huyện Phong Điền (gồm 15 xã và 01 thị trấn).

- Tổng số người ứng cử là:       07 người;

- Số đại biểu được bầu:             04 đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử số 02: Huyện Quảng Điền (gồm 10 xã và 01 thị trấn).

- Tổng số người ứng cử là:        07 người;

- Số đại biểu được bầu:             04 đại biểu.

3. Đơn vị bầu cử số 03: Thị xã Hương Trà (gồm 07 phường và 08 xã).

- Tổng số người ứng cử là:        08 người;

- Số đại biểu được bầu:             05 đại biểu.

4. Đơn vị bầu cử số 04: Thành phố Huế (gồm 07 phường: Hương Long, Kim Long, Phú Thuận, Tây Lộc, Thuận Hoà, Thuận Lộc và Thuận Thành).

- Tổng số người ứng cử là:        07 người;

- Số đại biểu được bầu:             04 đại biểu.

5. Đơn vị bầu cử số 05: Thành phố Huế (gồm 07 phường: An Hoà, Hương Sơ, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp và Phú Hoà).

- Tổng số người ứng cử là:        05 người;

- Số đại biểu được bầu:             03 đại biểu.

`6. Đơn vị bầu cử số 06: Thành phố Huế (gồm 07 phường: An Cựu, An Đông, An Tây, Phú Hội, Phú Nhuận, Vỹ Dạ và Xuân Phú).

- Tổng số người ứng cử là:        07 người;

- Số đại biểu được bầu:             04 đại biểu.

7. Đơn vị bầu cử số 07: Thành phố Huế (gồm 06 phường: Phước Vĩnh, Phường Đúc, Thuỷ Biều, Thuỷ Xuân,Trường An và Vĩnh Ninh).

- Tổng số người ứng cử là:        05 người;

- Số đại biểu được bầu:             03 đại biểu.

8. Đơn vị bầu cử số 08: Huyện Phú Vang (gồm 09 xã và 01 thị trấn: Phú Diên, Phú Dương, Phú Hải, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Thuận, Vinh An, Vinh Thanh, Vinh Xuân và thị trấn Thuận An).

- Tổng số người ứng cử là:        07 người;

- Số đại biểu được bầu:             04 đại biểu.

9. Đơn vị bầu cử số 09: Huyện Phú Vang (gồm 08 xã và 01 thị trấn: Phú An, Phú Hồ, Phú Gia, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú Xuân, Vinh Hà và thị trấn Phú Đa).

- Tổng số người ứng cử là:        05 người;

- Số đại biểu được bầu:             03 đại biểu.

10. Đơn vị bầu cử số 10: Thị xã Hương Thủy (gồm 05 phường và 07 xã).

- Tổng số người ứng cử là:        08 người;

- Số đại biểu được bầu:             05 đại biểu.

11. Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Phú Lộc (gồm 07 xã và 01 thị trấn: Lộc An, Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Sơn, Lộc Trì, Xuân Lộc và thị trấn Phú Lộc).

- Tổng số người ứng cử là:        05 người;

- Số đại biểu được bầu:             03 đại biểu.

12. Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Phú Lộc (gồm 08 xã và 01 thị trấn: Giang Hải, Lộc Bình, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Vinh Mỹ và thị trấn Lăng Cô).

- Tổng số người ứng cử là:        05 người;

- Số đại biểu được bầu:             03 đại biểu.

13. Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Nam Đông (gồm 09 xã và 01 thị trấn).

- Tổng số người ứng cử là:        05 người;

- Số đại biểu được bầu:             03 đại biểu.

14. Đơn vị bầu cử số 14: Huyện A Lưới (gồm 17 xã và 01 thị trấn).

- Tổng số người ứng cử là:        05 người;

- Số đại biểu được bầu:             03 đại biểu.

(Danh sách cụ thể xem ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 245 khách