Tìm kiếm tin tức

Hướng dẫn cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
Ngày cập nhật 28/01/2021

Ngày 26/01/2021, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có Công văn số 33/VPHĐBCQG-PL về cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử

     Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Công văn số 05/CV-UBBC ngày 27/01/2021 đề nghị Ủy ban bầu cử các địa phương thực hiện nghiêm túc theo nội dung Công văn số  33/VPHĐBCQG-PL, cụ thể:

    - Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi cấp được tính căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019 và Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong đó, không chia bình quân và làm tròn số nếu có số lượng dân số tăng thêm (so với mức chuẩn đầu tiên quy định) để tính thêm số lượng đại biểu HĐND ở các cấp.

    - Việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử: Căn cứ vào Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia và Công văn số 26/VPHĐBCQG-TT ngày 18/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

    Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai, thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.685.082
Truy cập hiện tại 113 khách