Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/01/2021

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử tại địa phương, Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc  triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động này diễn ra sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi. Toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Cương lĩnh chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dịp để xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Để triển khai tốt công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử đã cụ thể hóa thời gian, nhiệm vụ thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, thời gian và địa điểm lập và niêm yết danh sách cử tri, cơ quan và thời gian tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Kế hoạch cũng cụ thể hóa các nội dung khác liên quan đến công tác bầu cử./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.685.056
Truy cập hiện tại 110 khách